• Poniedziałek - piątek : 8:00- 17:00
  • kontakt@autowigry.suwalki.pl

Ustawianie zbieżności

Geometria zawieszenia

Do diagnostyki oraz ustawiania geometrii nadwozia wykorzystujemy urządzenie firmy HUNTER
Nieco informacji o geometrii zawieszenia.
Układ kierowniczy należy do jednych z najważniejszych podzespołów znajdujących się w samochodzie. Często jednak zdarza się że kierowcy samochodu nie zwracają uwagi na ustawienie kół, cześć z nich nie wie nawet jak ważną czynnością jest prawidłowe ich ustawienie. Złe ustawienie kół może nieść za sobą katastrofalne skutki i doprowadzić do groźnego wypadku. Najmniej groźnym efektem nieprawidłowego ustawienia zawieszenia jest zwiększone zużycie opon i paliwa.
Do prawidłowego działanie układu kierowniczego konieczne jest ustawienie kilku kątów aby układ mógł działać prawidłowo. Oto niektóre z kątów, na które warto zwrócić uwagę:

Zbieżność
Mianem zbieżności możemy określić różnice odległości pomiędzy obręczami kół mierzonej z przodu i z tyłu krawędzi obręczy. Pomiaru tego dokonuje się w płaszczyźnie poziomej równoległej do podłoża, przechodzącej przez środek obrotu kół.
Rozróżnić możemy:
zbieżność dodatnią gdy koła skierowane są do wewnątrz patrząc z góry pojazdu,
zbieżność ujemną (rozbieżność), kiedy koła skierowane są na zewnątrz
zbieżność całkowitą będącą sumą zbieżności połówkowych kół (z zachowaniem znaku).

Rozbieżność
Nieprawidłowe ustawienie zbieżności w samochodzie powoduje pogorszenie stabilności prowadzenia pojazdu oraz znaczne skrócenie żywotności ogumienia.
Kąt pochylenia koła…
… to kąt zawarty pomiędzy płaszczyzną koła a prostą pionową prostopadłą do płaszczyzny podstawy.
Rozróżniamy pochylenie dodatnie i ujemne. Pochylenie ujemne występuje wtedy gdy koło skierowane jest do wewnątrz patrząc z tyłu lub z przodu pojazdu, natomiast pochylenie dodatnie występuje wtedy gdy koło pochylone jest na zewnątrz.

Kąt pochylenia koła
W tylnych kołach napędzanych prowadzonych osią sztywną mają pochylenie równe 0° natomiast koła prowadzone na wahaczach mają niewielkie pochylenie ujemne. Wartość kąta pochylenia kół jednej osi nie powinna przekraczać 0.5°. Zbyt duża wartość kąta pochylenia powoduje to szybsze zużywanie się opon pojazdu oraz nadmierne obciążenie łożysk piasty oraz „ściąganie” pojazdu w bok.
Obecnie w większości samochodów regulacja kąta pochylenia koła sprowadza się do wymiany wadliwej części, która powoduje złe jego ustawienie.

Kąt pochylenia sworznia zwrotnicy
Jest to kąt jaki tworzy sworzeń zwrotnicy z prostą pionową prostopadła do powierzchni podłoża mierzony wzdłuż osi poprzecznej pojazdu. W przypadku pojazdów ze sworzniami kulistymi (przegubami) jest to prosta przebiegająca przez oś obrotu tych sworzni podczas skrętu. Odległość punktów utworzonych przejściem przez płaszczyznę jezdni osi: sworznia zwrotnicy i pochylenia koła nazywa się promieniem zataczania. Promień zataczania określa się jako dodatni jeżeli punkty przecięcia tych osi leżą poniżej płaszczyzny jezdni. Natomiast jako ujemy jeżeli leżą powyżej. W nowoczesnych pojazdach stosowany jest ujemny promień zataczania dzięki czemu możliwa jest jazda na wprost podczas hamowania nawet kiedy zostanie uszkodzony jeden z obwodów hamulcowych.

Kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy
Jest to kąt mierzony pomiędzy osią pionową prostopadłą do płaszczyzny podłoża, a osią jaką tworzy sworzeń zwrotnicy ale mierzony wzdłuż osi podłużnej pojazdu. Kąt ten określa się jako dodatni (wyprzedzenie sworznia zwrotnicy) jeżeli punkt przecięcia osi sworznia z jezdnia znajduje się przed punktem styku opony z jezdnią. Natomiast ujemy (kąt opóźnienia sworznia zwrotnicy) występuje wtedy gdy w przypadku gdy punkt przecięcia osi sworznia zwrotnicy z jezdnią występuje za punktem styku opony z jezdnią. Prawidłowe ustawienie kąta wyprzedzenia sworznia zwrotnicy pozwala na samoczynne powrócenie kół samochodu do pozycji jazdy na wprost po wykonaniu skrętu np. po pokonywaniu zakrętu.

Ustawianie zbieżności Ustawianie zbieżności Ustawianie zbieżności Ustawianie zbieżności

źródło: http://www.infosamochody.pl/artykul,id_m-52,t-geometria_zawieszenia.html